ms98441499.txt

{
  "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot",
  "Domain": "pte.se",
  "Id": "76e39ece-2832-4186-9e3a-c034d30d7d98"
}